Windows 11

Väylän laajennus on myös helpompaa, koska pitkiä kaapelivetoja ei tarvita. Eri kenttäväylillä voidaan käyttää erilaisia verkkotopologioita. Tällaisia ovat mm. daisy-chain-, tähti-, rinki- ja puu-verkkotopologiat. OSI-mallin mukaiseen toteutukseen voidaan fyysinen kerros toteuttaa esimerkiksi optisella tiedonsiirrolla, RS485 parikaapelilla tai koaksiaalikaapelilla. Sarjoissaan hän on käsitellyt mm. kansallismaiseman ja kaupunkikuvan rajua muutosta varsin kriittisin äänenpainoin. Omalla ajalla yhteydenotto haastateltavaan, haastattelun teko ja jutun kirjoittaminen. Jos haluat näyttää ilmoituksen aikataulun ulkopuolella, napsauta Start Windows 10 Upgrade –pikakuvaketta Käynnistä-valikon Aalto IT […]